Knjige

Jeste li još uvijek sigurni da ste sigurni

Jeste li još uvijek sigurni da ste sigurni

AutoriSaša Petar, Bono Marjanović, Mate Laušić

Što napraviti? Jednostavno, potrebno je ustanoviti funkciju koja će se baviti svim aspektima sigurnosti – direktor sektora sigurnosti (DSS). Ujedinjujući problematiku ukupne korporacijske sigurnosti u jednoj osobi, odnosno jednoj organizacijskoj jedinici, omogućit će se jedinstveno klasificiranje resursa prema vrijednosti u odnosu na generalnu poslovnu strategiju poduzeća, jedinstvena procjena rizika koji resursima prijete, jedinstveno definiranje mjera zaštite, kao i jedinstven nadzor nad svim aspektima sigurnosti. Ukratko, omogućit će se donošenje jedinstvene sigurnosne politike poduzeća i njezino jedinstveno provođenje u praksi.

Klijenti