Savjetovanje

Tržište nije igra u kojoj neuspjeh možete resetirati na nulu i početi ispočetka, a da pritom niste financijski kažnjeni. Timovi u poduzećima sve više trebaju nova, „vanjska“ znanja koja mogu potaknuti članove tima da drukčije pristupaju operativnim zadacima, da prihvate i potiču promjene, pa je uloga savjetnika sve važnija onima koji žele dugotrajan uspjeh na tržištu.

Klijenti