Savjetovanje

Poslovni rizici i krizni menadžment

Menadžeri u poduzećima često nisu pripremljeni za krizne situacije pa tada nastaju najveće štete za poduzeće.

Poslovni rizici i krizni menadžment

Menadžeri u poduzećima često nisu pripremljeni za krizne situacije, pa tada nastaju najveće štete za poduzeće.

Menadžeri također i nepotrebno stvaraju krizne situacije, za koje nisu pripremili svoje zaposlenike, pa oni radno vrijeme troše na rješavanje nepotrebnih zadataka i problema, umjesto da rade posao koji poduzeću donosi profit.

U takvim situacijama potrebna savjetnička im je koordinacija, kako bi poslovanje čim vratili u ranije stanje, te se osigurali da se situacije ne ponove, ili da, u slučaju slične krize, imaju primejnjiva rješenja.

 

Područja:

  1. Upravljanje poslovnim rizicima i konfliktom
  2. Organizacija i vođenje sastanaka
  3. Psihologija uspjeha
  4. Motivacija i samomotivacija

 

Pojedina područja se mogu zasebno naručiti.
Prilikom slanja upita, molimo Vas da u poruci navedete naziv područja.

 

 

Pošaljite upit

Klijenti