Savjetovanje

Savjetovanje u pregovaranju

Menadžeri u poduzećima često su preopterećeni operativnim poslovima pa im nedostaje vremena za strateški razvoj, nove koncepte i kvalitetno pregovaranje s partnerima, ali i sa zaposlenicima.

Savjetovanje u pregovaranju

Menadžeri u poduzećima često su preopterećeni operativnim poslovima pa im nedostaje vremena za strateški razvoj, nove koncepte i kvalitetno pregovaranje s partnerima, ali i sa zaposlenicima. Stoga im je često potrebna savjetnička koordinacija u području pregovaranja, upravljanja pregovorima, obrazovanja djelatnika u pregovaračkim vještinama, analize pregovaračkih situacija…

Područja:

  1. Zajednička analiza pregovaračke situacije, strategije, taktike i očekivanja 
  2. Suradnja pri koncipiranju i implementaciji pregovaračke situacije, strategije i taktike 
  3. Analiza i unapređenje prijedloga ugovora 
  4. Analiza „druge strane“ sudjelovanjem u pregovorima 
  5. Pregovaranje za račun klijenta 

 

Prilikom slanja upita, molimo Vas da u poruci navedete naziv područja za koja trebate savjetničke usluge.

 

 

Pošaljite upit

Klijenti