Novosti

15 -20+ - 26 - obljetnice dr.sc. Saše Petra

Na Veleučilištu VERN 10.6., s početkom u 11 sati, održat će se obljetnica uspjeha dr.sc. Saša Petar – 15 godina stručnog rada s mladima na Veleučilištu VERN.

15 -20+ - 26 - obljetnice dr.sc. Saše Petra

Na Veleučilištu VERN 10.6., s početkom u 11 sati, održat će se obljetnica uspjeha dr.sc. Saša Petar – 15 godina stručnog rada s mladima na Veleučilištu VERN, više od 20 godina rada u visokoškolskom obrazovanju (VERN, Politehnika Pula, Visoka poslovna škola Libertas, Visoka poslovna škola Zrinski, Visoka poslovna škola Utilus, Veleučilište Varaždin, Zdravstveno veleučilište, Fakultet prometnih znanosti itd.), te 26 izdanih knjiga sa više od 50.000 prodanih primjeraka.

Klijenti