Knjige

Sanjaju li menadžeri otpuštene radnike

Sanjaju li menadžeri otpuštene radnike

AutorSaša Petar

Jack Welch ne trepnuvši (figurativno rečeno) odgovorio je: «To je jako lagano pitanje. Imam jako dobre odnose sa šefovima sindikata. Dovoljno su prosvijetljeni da shvaćaju da razvoj mora biti konkurentan ili će sve propasti.

Spavao sam jako dobro, svjestan da sam spriječio da završimo kao General  Motors koji vaši sindikalni kolege 15 godina potapaju. Smatram da je najbolje što menadžer može učiniti osobi koja ne radi dobro, jest što prije joj reći da potraži novi posao, i to kad ima 30, a ne 50 godina.

Klijenti