Treninzi

Očekivani ishodi

Očekivani ishodi određeni su od strane naručitelja i određuju zahtjeve koje je potrebno ispuniti za uspješno obavljanje zadataka na poslu. Polaznici će usvojiti znanja koja će im omogućiti definiranje vlastitih kompetencija.

Očekivani ishodi

Očekivani ishodi određeni su od strane naručitelja i određuju zahtjeve koje je potrebno ispuniti za uspješno obavljanje zadataka na poslu. Polaznici će usvojiti znanja koja će im omogućiti definiranje vlastitih kompetencija.

Kompetencije polaznici razvijaju tijekom treninga i predstavljaju dinamičku kombinaciju znanja, razumijevanja, vještina i sposobnosti. Očekivane kompetencije nakon treninga definiramo kao:

 1. Instrumentalne: kognitivne sposobnosti razumijevanja problema, metodološke i tehničke sposobnosti rješavanja problema, te prezentacijske (lingvističke) sposobnosti komuniciranja rješenja problema s okolinom – suradnicima i poslovnim partnerima
 2. Interpersonalne: individualne sposobnosti koje pomažu pri uspješnoj socijalnoj interakciji i suradnji
 3. Sustavne: sposobnosti i vještine važne za sustavni pristup (kombinacija razumijevanja, senzibilnosti i znanja potrebnih za efikasno funkcioniranje timova u sustavu i cjelokupnih sustava - uporaba ovih kompetencija podrazumijeva prethodno stjecanje instrumentalnih i interpersonalnih kompetencija)

Navedene kompetencije, koje će polaznici usvojiti, u funkciji su boljeg razumijevanja zadataka, efikasnijeg raspolaganja znanjima, veće zapošljivosti kompetencija suradnika, te stalnog povećanja prodaje i profita. Premda će svaki polaznik razvijati svoje individualne i specifične kompetencije, zajednički zadatak je izazvati i definirati sposobnost polaznika za kvalitetnu analizu problema i sintezu rješenja, te sposobnost za rješavanje problema koji nastaju svakodnevnim promjenama poslovnih situacija.

 

Ključna područja kompetencija nakon treninga bit će:

 1. upotreba i vrednovanje znanja i «alata» preuzetih tijekom treninga za kvalitetnu analizu poslovanja matične organizacije u okruženju
 2. rad u specifičnom području djelatnosti tvrtke
 3. povezivanje s drugim funkcijama organizacije (interna komunikacija)
 4. preuzimanje odgovornosti za ostvarenje planiranih rezultata
 5. zauzimanje za načela pronalaženja grupnog rješenja problema na operativnoj i taktičkoj razini
 6. obrana predloženih rješenja i motivacijska projekcija na suradnike i poslovne partnere.

 

Ključne generičke kompetencije nakon treninga bit će:

 1. osnovna znanje iz područja obuhvaćenih treningom
 2. sposobnost za rad u interdisciplinarnim timovima
 3. sposobnost za primjenu znanja u praksi
 4. vještina prilagodbe novim situacijama
 5. spremnost za učenje
 6. sposobnost usmenog i pismenog izražavanja u dvostranoj komunikaciji.

Feedback o provedenom treningu potrebno je provesti kako bi se definirala stečena znanja i kompetencije. Kompetencije je potrebno stalno razvijati i širiti pa će biti potrebno praćenje u obliku coachinga (ili mentoringa) za polaznike koji svojim rezultatima opravdavaju daljnje ulaganje tvrtke u obrazovanje i širenje kompetencija.

 

Opisi budućih zadataka i ciljeva polaznika:

 1. definiranje novih procesa rada i nove vrste ovlasti i odgovornosti
 2. povećanje kapaciteta i kvalitete usluge djelatnika
 3. poboljšanje efektivnosti komunikacije s okolinom (internom i eksternom)
 4. poticanje izvrsnosti kao načina života
 5. pozitivno utjecanje na stavove i modele ponašanja djelatnika organizacije
 6. motiviranje djelatnika s naglaskom na poticanje samomotiviranja (osobna snaga)
 7. kontroliranje odnosa u timu radi bolje podrške korisnicima proizvoda i usluga.

Klijenti